Năm 2018

Recent news posts

Cung cấp máy phát điện LD 75KVA, Sở Thông Tin và Truyền Thông Nam Định

In: Năm 2018 On: 19/05/2018 Comment: 0 Hit: 804
Tháng 5/2018, KPS bàn giao máy phát điện công nghiệp động cơ LD 75KVA cho Sở Thông Tin và Truyền Thông Nam Định.

Máy phát điện Doosan 150KVA, Nhà Khách 225, công an tỉnh Phú Yên

In: Năm 2018 On: 07/03/2018 Comment: 0 Hit: 788
Tháng 2/2018, KPS cung cấp Máy phát điện động cơ Doosan 150KVA được sử dụng cho khách sạn Nhà Khách 225, công an tỉnh Phú Yên.

Máy phát điện động cơ Doosan 200KVA, khách sạn Fortune, Đà Lạt

In: Năm 2018 On: 07/03/2018 Comment: 0 Hit: 883
Tháng 1/2018, KPS cung cấp Máy phát điện động cơ Doosan 200KVA được sử dụng cho khách sạn  Fortune Đại Lợi, Đà Lạt.

Máy phát điện động cơ LD 250KVA, Công ty SODEX SPORT Nha Trang

In: Năm 2018 On: 07/03/2018 Comment: 0 Hit: 827
Tháng 1/2018, KPS cung cấp Máy phát điện động cơ LD 250KVA được sử dụng cho hệ thống máy bơm cho công ty SODEX SPORT Nha Trang.
Showing 1 - 4 of 4 items

Top